Marie-Christine Vervinck

Deeksha

cialis.com coupons

go drug coupon card go

cialis.com coupons

go drug coupon card go

cialis.com coupons

go drug coupon card go

cialis.com coupons

go drug coupon card go

cialis.com coupons

go drug coupon card go

cialis.com coupons

go drug coupon card go

cialis.com coupons

go drug coupon card go

Oneness Blessing - overdracht van kosmische transformerende energie

Wat is Oneness Blessing?

Oneness Blessing ( ook gekend als Deeksha) is een overdracht van Goddelijke, intelligente energie.
Het Oneness Blessing proces werkt door het creëren van een neurobiologische verschuiving in de hersenen en het ontwaken van de chakra's in het lichaam.
Deze verschuiving in bewustzijn bevrijdt je van het lijden dat door de geest wordt veroorzaakt
Het harmoniseert de natuurlijke gezonde en helende energieën van het lichaam en stemt de hersenen af op het veld van eenheid.
Het maakt een einde aan de illusie van schijnbare afzonderlijkheid of separatie.
Eenmaal opgestart is het een geleidelijk proces van ontwaken dat je op natuurlijke wijze naar een blijvende toestand van eenheid, innerlijke vrede en welbevinden leidt.
 

Waarom Oneness Blessing in deze tijd?

Oneness Blessing komt in een tijd waarop onze planeet een grootse evolutionaire transitie 

Deze heeft evenzeer haar impact op onze omgeving als op ons individueel en collectief bewustzijn.
Wij zijn allen verbonden met dit proces van zuivering en verjonging.
In feite zijn wij dat proces!
In harmonie met deze transitie is de Indiase wijze en levende Avatar, Sri Bhagavan, de Mukthi (illuminatie) Oneness Blessing (zegening) gestart als een hulpmiddel bij onze evolutie in de collectieve staat van eenheid.
 

Hangt Oneness Blessing een specifiek geloof aan?

Oneness Blessing behoort niet bij enige relegie of geloofssysteem.
Het is een 'dogmavrije' universele energie die door iedereen kan worden ontvangen, eender welk pad men kiest te volgen
Het werkt op een unieke en intelligente manier om je rechtstreeks in contakt te brengen met de waarheid van je eigen wezen .
Het is aangewezen om niet meer dan ëën maal per week Oneness Blessing te ontvangen.
 
.

Wie kan Oneness Blessing (deeksha) ontvangen?

IEDEREEN kan  de Oneness Blessing ( Deeksha ) ontvangen!
 

Wie kan Oneness Blessing aan anderen geven?

Oneness Blessing kan doorgegeven worden door iedereen die de transmissie heeft ontvangen gedurende een speciaal proces in India.
Nu kan dat ook in België.
De Oneness Blessing gever werkt dan als een kanaal waarlangs de energie doorgeven wordt aan de ontvanger.
  
 
site: world oneness community