Marie-Christine Vervinck

Geschiedenis van Reiki

amoxil without prescription

amoxicillin prescription no insurance

buy sertraline online

buy sertraline uk

abortion pill online Philippines

abortion pill philippines

the abortion pill Philippines

abortion pill online ph marinaberardi.it abortion pill side effects ph

abortion pill online usa

abortion pill online usa

lexapro and weed

lexapro and weed anxiety loefflerlawfirm.com lexapro and weed effects

sertraline without prescription

buy sertraline canada

sertraline for anxiety how long to work

sertraline for anxiety reviews online sertraline for anxiety reddit

generalized anxiety disorder

sertraline for anxiety how long to work open anxiety attack meaning

lexapro and weed safe

lexapro and weed

can i buy the abortion pill online

buy abortion pill

lexapro weed and alcohol

lexapro and weed

buy amoxicillin canada

amoxicillin prescription no insurance

buy low dose naltrexone canada

buy naltrexone no prescription

abortion pill spain

abortion pill spain read here

buy abortion pill

buy abortion pill fontanerosenmalaga.es

how much is an abortion pill

the abortion pill colincochrane.com

am i pregnant or pmsing quiz

am i pregnant quiz

zyrtec

zyrtec beerotor.de

buscopan

buscopan online

citalopram

citalopram

zocor

zocor

imodium

imodium online

citalopram

citalopram secnet.co.nz

norvasc

norvasc

cipro

cipro saniblog.ch

cymbalta

cymbalta nolife.gr

exelon

exelon japex.pl

xeloda

xeloda customcoffeemugs.ca

tylenol

tylenol eugenevugts.nl

valproate

valproate kriztofer.se

abortion clinics in marshville nc

abortion clinics in marshville nc highleveltraining.us

viagra weed

viagra and weed

buy naltrexone online usa

buy naltrexone online cheap

order abortion pill online usa

purchase abortion pill online online

how to buy naltrexone

buy naltrexone

abortion pill online usa

abortion pill online usa

low dose naltrexone buy

buy naltrexone

buy venlafaxine uk

venlafaxine buy online open

lexapro and weed

lexapro and weed

prozac to buy

buy prozac in uk

fluoxetine 20 mg buy online

fluoxetine buy online read

zoloft and weed reddit

zoloft and weed side effects website

buy sertraline uk

buy sertraline 100mg online treendsolutions.co.uk

buy naltrexone

naltrexone buy francescodiaz.azurewebsites.net

naltrexone weight loss

naltrexone

prednisolon kur

prednisolon 25 mg

prednisolon og alkohol

prednisolon

symbicort asthma attack

symbicort dosage

citalopram and alcohol use

citalopram alcohol blackout click

albuterol otc usa

albuterol otc usa andrewwestgarth.co.uk

sertraline and alcohol effects

sertraline alcohol nhs

mixing viagra and weed

mixing lexapro and weed

augmentin bambini

augmentin

suboxone naltrexone and naloxone

naloxone vs naltrexone

ventolin over the counter

ventolin side effects

lexapro and pregnancy test

lexapro and pregnancy

ventolin side effects

ventolin

mixing xanax and weed

mixing adderall and weed classic-color.com

ventolin syrup

ventolin over the counter canada link

paroxetine forum

paroxetine effet asser.nl

cialis pillola

acquistare cialis 5 mg

benadryl pregnancy nausea

benadryl pregnancy sleep click here

ventolin over the counter

ventolin dosage

amlodipin teva

amlodipin teva bivirkninger redirect

amlodipin sandoz

amlodipin sandoz 5 mg click

amlodipin 5 mg

amlodipin

where can i buy the abortion pill online

can i buy the abortion pill over the counter

generic cialis

when does cialis go generic

acquistare cialis in farmacia

acquistare cialis in contrassegno mipnet.dk

buscopan prezzo

buscopan reflusso applicazioni.itis.pr.it

viagra cena na predpis

viagra

over the counter asthma inhalers canada

over the counter asthma inhalers

tadalafil generico doc

cialis generico

sertraline alcohol death

sertraline and alcohol interaction

prednisolone

prednisolone read

citalopram alcohol tolerance

citalopram and alcohol

otc asthma inhaler

rescue inhaler cost

coupons for strattera

strattera coupon

nix quotes

nix america halsbranddiat.website

itraconazol

itraconazol click itraconazol pris

Mikao Usui
De geschiedenis van Reiki, die we tot nu toe kenden, bestond voor een groot deel uit verzonnen verhalen die niet altijd met de werkelijkheid overeenkwamen. Vóór de jaren -90 is er nauwelijks enig contact van betekenis geweest tussen Westerse Reikibeoefenaars en de Japanse Reikiwereld. De Japanners waren tot nu toe zeer gesloten en hadden weinig of geen interesse in contacten met buitenlanders. Maar enkele jaren geleden is het tij beginnen keren en zijn er een aantal belangrijke contacten tot stand gekomen. Daardoor kregen we veel nieuwe, en vooral juiste informatie over de Reikigeschiedenis. We hebben een veel duidelijker beeld van de spirituele achtergrond gekregen en een aantal Reiki technieken geleerd die in het Westen tot nu toe onbekend waren. De geschiedenis die we hier presenteren is gebaseerd op bewezen historische feiten. Sommige informatie werd doorgegeven van nog levende studenten van Mikao Usui en Churiju Hayashi.

Historische opmerking. 1868, drie jaar na Usui’s geboorte, was een zeer belangrijke tijd in de Japanse geschiedenis, nl. de herstelling van het Keizerrijk. De zogenaamde. “Meiji Restauratie” . Mutsuhito, die tot 1912 zou blijven regeren,betrad de keizerstroon en heeft voor het nieuwe regime de titel “Meiji” (=Verlicht Bewind)gekozen om het nieuwe tijdperk in de Japanse geschiedenis aan te geven. Na meer dan 200 jaar een hermetisch afgesloten land te zijn geweest, heeft Japan nu de deuren naar de buitenwereld opengesteld.

Met betrekking tot de traditionele Westerse Reiki-geschiedenis volgens Takata, is het belangrijk te weten dat vanaf 1641 voor meer dan tweehonderd jaar alle buitenlanders,met uitzondering van de Nederlanders,uit het land werden gewezen. Chinezen en Nederlanders hadden alleen beperkte toegang tot de handelscentra in Nagasaki. Japanners mochtenhet land niet verlaten. Het Christendom werd illegaal verklaard en alle Japanners werden verplicht om zich bij een Boeddhistische tempel aan te sluiten) . Japanners die weigerden afstand te doen van hun Christelijk geloof werden geëxecuteerd. Hetzelfde lot ondergingeen aantal Europese missionarissen die weigerden het land te verlaten. We veronderstellen dat dit ook het geval was tot in 1868. Kyoto was de hoofdstad tot 1868,het moment waarop de nieuwe Meiji-era verhuisde naar Tokyo. Om het nieuwe bewind nog te dramatiseren, verhuisde de hoofdstadvan Kyoto, waar het sedert 794 was gesitueerd, naar Edo, die daarbij de nieuwe naam Tokyo (Oostelijke hoofdstad) kreeg.

Op 15 Augustus 1865 werd Mikao Usui in het dorp Taniai-mura (tegenwoordig 'Miyama-cho') in Japan geboren. Op zeer jeugdige leeftijd (4 jaar) werd hij naar een kloosterschool van de boeddhistische Tendaï-sekte gestuurd. Hij is vele jaren in het klooster gebleven en studeerde hard, vaak onder moeilijke omstandigheden. Hier werd waarschijnlijk de basis van zijn interesse voor healing gelegd. Hij hield van lezen en had een immense kennis in ondermeer oosterse geneeskunde, psychologie en theologie.

Hij heeft vanaf zijn twaalfde jaar de Krijgskunst beoefend en bereikte rond zijn vijfentwintigste de hoogste graad - Menkyo kaiden in de disciplines worstelen en wapentuig. Hij zette zijn training in de Krijgskunst verder en bereikte ook in andere disciplines van de oudste Japanse gevechtskunsten een hoog niveau. Hij was beroemd voor zijn deskundigheid en was in de kringen van de krijgskunstartisten zeer gerespecteerd.
 
In de westerse Reikitraditie wordt veel betekenis gegeven aan het verhaal over Kurama Yama waar Usui op het einde van zijn meditatie "door een krachtige energie werd geraakt - en Reiki (her)ontdekte". Zijn nog levende studenten blijken niet op de hoogte te zijn van dit verhaal. Usui was toentertijd al jaren bezig geweest met healing te geven en te onderwijzen. Het is geregistreerd dat hij op 8 april 1922 een 21 dagen durende purificatie met vasten en meditatie op de heilige berg 'Kurama Yama' was begonnen. Hij heeft bij verschillende gelegenheden deze vorm van 21-dagen-durende meditaties gedaan. Dit type van spirituele discipline wordt in het Tendaï Boeddhisme "Lotus Berouw Meditatie" genoemd, een streng proces van spirituele training. De meditatie, die 16 uren per dag duurde, begon in de vroege uren met een 'wandelend meditatie'. Hij liep dus mediterend van het klooster naar een plaats waar hij heel de dag in meditatie verbleef. Tegen de avond keerde hij (steeds mediterend) naar het klooster terug. Mogelijk beleefde hij tijdens deze meditatie een 'satori' (ontwakening) , waardoor hij tot inzicht kwam over het doel van zijn leven.

Usui was gehuwd en had samen met zijn vrouw Sadako Suzuki een zoon (Fuji) en een dochter (Toshiko). Hij beleefde veel tegenslagen, wegens gebrek aan geld, sociale zekerheid of vast werk. Het is niet geweten waarom, maar misschien was de reden tegenspoed of gewoon zijn gebrek aan belangstelling in materiële zaken. Hij werd door de omgeving beschouwd als een excentriekeling.
 
Als gevolg van al zijn brede kennis heeft Usui verschillende beroepen kunnen uitoefenen zoals; ambtenaar, bediende, reporter, missionaris, industriëel, begeleider van veroordeelden enz. Het is bevestigd dat hij een tijd als privé secretaris van de politicus Shimpei Goto (later de burgemeester van Tokyo ) werkte. Vermoedelijk was hij om die reden in 1922 naar Tokyo verhuisd.

Usui vond dat de healingtechnieken, die deel uitmaakten van zijn spirituele systeem goed werkten tegen verschillende kwalen. In april 1922 opende hij zijn eerste publieke studiecentrum in Harajaku, een buitenwijk van Tokyo. De school was echter zijn thuis, het had een grote zaal die hij voor bijeenkomsten en onderwijs gebruikte. Zijn school was niet alleen opgericht voor het spiritueel onderwijs, maar ook om mensen healing te kunnen geven. In het Taisho tijdperk heerste een grote armoede en de meeste mensen konden zich geen bezoek bij de dokter permitteren. Het onderwijs kwam er op neer dat de mensen zichzelf leerden helen. Ze kregen eerst healing en leerden daarna hoe ze zichzelf zouden behandelen. Zijn onderwijs was een ware Spirituele leer en was gebaseerd op de Affirmaties en het leiden van een fatsoenlijk leven.
 
Men denkt dat hij tezelfder tijd de vereniging "Usui Reiki Ryoho Gakkai" stichtte. Er zijn echter aanwijzingen dat de 'Gakkai' mogelijk pas na zijn dood door zijn studenten werd opgericht - of in elk geval haar definitieve vorm heeft gekregen. De 'Gakkai' (= vereniging) bestaat nog altijd, maar is naar buiten toe een zeer gesloten gezelschap. Om lid te worden moet je eerst door een oudere lid geïntroduceerd worden. Buitenlanders of in het buitenland wonende Japanners kunnen niet in hun kringen binnenkomen. De "Gakkai" had tot nu toe geen belangstelling in contacten of samenwerking met westerse Reikibeoefenaars.

Op 1 september 1923, kort voor de middag, werd Tokyo en Yokohama opgeschud door een zware aardbeving (7,9 op de Richterschaal). De mensen waren rond de middag hun eten aan het klaarmaken. De meesten zijn omgekomen door de hevige vuurstorm die ontstond doordat de koolstoof, waarop ze aan het koken waren, de houten gebouwen in brand stak en daarna zich razend snel verspreidde. 140.000 mensen zijn om het leven gekomen en duizenden mensen waren zwaar gewond. Usui Sensei heeft dag en nacht onvermoeibaar gewerkt en talloze slachtoffers kunnen helpen.

Usui was tegen het adverteren en heeft zich daar strikt aan gehouden, zelfs voor het verspreiden van zijn leer. Ondanks dit feit verspreidde zich zijn roem over gans Japan en hij werd overal uitgenodigd om behandelingen te geven en te onderwijzen. Om het groeiende aantal mensen te kunnen ontvangen, verhuisde hij in februari 1925 naar een groter huis in Nakano. In het voorjaar 1926 bezocht hij Kure, Hiroshima, Sagka en tenslotte Fukoyama. Op 9 maart 1926 is hij in een herberg in Fukoyama plotseling aan een beroerte overleden. Enkele uren vóór zijn overlijden was hij nog bezig healing te geven.

Een paar van zijn studenten lieten in 1927, een jaar na zijn dood, naast zijn graf een groot gedenksteen plaatsen waarop het levensverhaal van Usui Sensei is gebeiteld.
 
 
Usui's familiegraf en de Gedenksteen
 
Op de begraafplaats van het Saihoji-tempel in de buurt van Tokyo is Usui Sensei naast zijn vrouw Sadako Suzuki en zijn zoon Fuji begraven. Usui’s familie waren volgelingen van het Tendaï Boeddhisme. Ze waren afstammelingen van een oude Samuraifamilie en waren "Hatamoto" d.w.z. Samurai van hoge rang. Men weet nog niet in welke mate het in die tijd betekenis voor de familie heeft gehad. Hoewel, Hatamoto hadden het recht om twee zwaarden te dragen en vazallen te houden, ze hadden ook landerijen en basis (afhankelijk van rang). Usui’s familiewapen was de Maan en Ster, deze waren de symbolen van ‘Myoken Bodhisattva’, de iconen voor Samurai en het helmteken van de Chiba’s.
 
Detail van Usui's grafsteen met Chiba's familiewapen.

Historische curiositeit::In 1551 heeft Usui's voorvader Toshitane Chiba de stadt USUI veroverd. Om zijn heldendaad te eren hebben zijn afstammelingen de familienaam Usui aangenomen .

Zijn Onderwijs

In tegenstelling tot het hedendagse Reikionderwijs, dat vaak in één dag of over een weekend wordt gegeven, was Usui's onderwijs op lange termijn. Het werd aangepast volgens het vermogen en persoonlijke behoefde van de student. Het omvatte vele meditatieoefeningen en kon gezien worden als een serie spirituele disciplines. Het ging over het Persoonlijk Meesterschap en het helen van jezelf. Het helen van anderen was van secundaire belang...

 

"Sho-den" (vergelijkbaar met ons Reiki I)

Shoden was uitsluitend bedoeld voor zelfhealing. Dit werd bereikt door meditaties, affirmaties en het zuiveren van de energiekanaal (bv. door het ontvangen van 'Reiju', = methode om de Reikienergie over te dragen). Wanneer de mensen bij Usui kwamen om behandeld te worden kregen ze eerst een behandeling en daarna Reiju.

Hij leerde ze:
 
1. de vijf Leefregels en hoe deze in de dagelijkse practijk toe te passen.

2. Enkele Meditatie/Spirituele technieken. Deze omvatten de zelfzuiverende methoden, Kenyoku ('droog baden') en Joshin Kokyo ho (Zielezuiverende Ademhaling/Licht ademen).
 
3. het zingen van Waka Poëzie om de geest te reinigen en in de juiste stemming te komen als voorbereiding op de meditatie.
 
Als de student vooruitgang boekte zou hij nog vele Reiju's krijgen om de energiekanalen verder te openen en de energiestroom te versterken. De student kon daarna op eigen hand verder werken.

Alle niveaus boven Shoden omvatten spirituele oefeningen/meditaties. Hoewel er geen specifiek religie of geloof ermee verbonden was, waren de oefeningen gebaseerd op het Buddhistische meditatieoefeningen en enkele Shinto energie oefeningen.  

"Oku-den", (vergelijkbaar met Reiki II)
 
De belangrijkste delen van Usui's onderwijs zijn in Okuden terug te vinden

De oefeningen omvatten veel meditaties/energieoefeningen en waren zeer spiritueel van aard. Aan elke oefening werd vaak 5 tot 6 maanden gewerkt. Van de 1500 - 2000 mensen Usui heeft onderwezen, zijn er maar 40 - 50 die Okuden heeft voltooid. Het onderwijs op dit niveau bestond uit; a) meditaties b) ofwel het gebruik van Jumon c) ofwel het gebruik van symbolen.

Elk student kreeg een individueel aangepast onderricht volgens zijn/haar persoonlijke vermogen, opleiding en intellectuele niveau. Sommige studenten werkten uitsluitend met meditatie, anderen alleen met Jumon. Soms heeft Usui de methoden vermengd; bv. Jumon + Meditatie of Symbolen + Jumon enz.

Oku-den werd in twee delen gegeven - "Oku-den Zenki" (1:ste helft) en ,"Oku-den Koki" (2:de helft)

Oku-den Zenki: Eerst kreeg de student meditatieoefeningen die hem zouden helpen de Aarde-energie en de Hemelse-energie te begrijpen en aan te voelen. Daarna leerden ze de "Jumon"* en Mantra voor respectieve energie.

De energie van de Aarde: healing van het fysieke lichaam, zich te vereenzelvigen met de aarde.
 
De Hemelse energie: Healing van het etherische lichaam. Verhoogt het bewustzijn, de intuïtie en de psychische vermogens.

Oku-den Koki: Healing op afstand. Dit is waarschijnlijk de belangrijkste deel van Usui's onderwijs. Dit was een heel speciale methode en werd volledig afzonderlijk van het Zenki niveau aangeleerd.

Wanneer we de Jumon voor "Verbinding/Connectie" gebruiken, creëert het een gemoedstoestand, dat ons met de ontvanger verbindt en één maakt, waardoor healing kan gebeuren en de ontvanger zal ontvangen wat hij/zij op dat ogenblik nodig heeft. Alles is één. Wegens éénheid ben je één met de ander en met alle dingen, zo heel je jezelf en door dit te doen heel je tegelijkertijd een ander,

Pas als de student deze methode volledig beheerste kon hij verder gaan naar Shinpi-den.

* "Jumon" betekent:"Klank die een bepaalde cosmische vibratie oproept". Het woord stamt uit de oudste Japanse geschiedenis en is in de alleroudste Tendaï Boeddhistische leerstellingen terug te vinden . Jumon is de methode Usui gebruikte vóór hij de symbolen introduceerde en is dus een voorganger van de symbolen.

"Shinpi-den" (vergelijkbaar met Reiki III)

Het Shinpiden onderwijs omvatte 7 verschillende niveaus. De allerlaatste stap is een nooit eindigende levenslange evolutie in toewijding en voortdurend bijleren. 

i need to buy the abortion pill

where can i get the abortion pill online

i need to buy the abortion pill

where can i get the abortion pill online

i need to buy the abortion pill

where can i get the abortion pill online
"http://www.cengage.co.in/content/about-us">online purchase abortion pill i need to buy the abortion pill


 "Reiju" - "het verenigen van Geest en Ki". Op dit niveau leerde de student de techniek om de energie op anderen over te dragen. Weinig mensen hebben de hogere niveaus van Shinpiden bereikt.

 

De term "Shinpiden" werdt gebruikt om aan te tonen op welk niveau een student is aan het leren, het betekent niet de voltooing ervan. Geen enkele deel van Usui's onderwijs werd over een dag of een weekend gegeven. Het werd over een over een langer periode gegeven en aangepast aan de bekwaamheid en de behoefte van de student. Dit geldt op ieder niveau.


De symbolen

1. In de westerse Reiki zijn de symbolen met heel wat mystiek, bijgeloof en geheimzinnigdoenerij omgeven. Usui Sensei creëerde de symbolen als een hulpmiddel voor enkele studenten die moeite hadden om de energie aan te voelen. Ze dienden als een focus om zich met de Universele energie te verbinden. De symbolen bezitten op zich zelf geen energie. Usui introduceerde de symbolen laat in zijn leven (1923) . Ze waren niet, zoals soms wordt verteld, tijdens zijn Satori "in bellen van licht verschenen". De symbolen waren al eerder bekend. Twee ervan zijn 'Kanji' (Japanse kalligrafie) en zijn Japanse frasen, afkomstig uit het Esoterische Boeddhisme. De twee andere symbolen kan men in de meeste tempels terug vinden.

 

2. In "Usui Reiki Ryoho Gakkai" worden geen symbolen gebruikt. De studenten moeten de verschillende energieën leren aanvoelen. Onder Usui's twaalf nog levende studenten is er maar één enkele die de symbolen heeft geleerd.
 
3. Er bestaat alleen 4 Reiki symbolen. Alle andere symbolen zijn niet Reiki symbolen. Een paar hebben een verband met Tibet maar niet met Reiki.
 
"Reiki"

Intussen zijn er twijfels ontstaan over wanneer deze healingmethode de naam Reiki kreeg. Een jaar of vijf na Usui's dood startte dr.Hayashi zijn eigen vereniging die hij "Hayashi Reiki Kenkyo-kai" noemde. Pas hier wordt het woord Reiki gebruikt. In Usui's oorspronkelijke onderwijs had de methode geen naam, door zijn studenten werd er gewoon naar "Usui-Do" (Do = manier, wijze) of "Usui Teate" (Teate = hand aanraking) verwezen.

***
 
De volgende punten zijn in het Traditionele Japanse Reikionderwijs nog steeds van centraal belang:

1.'Gokai' = de vijf affirmaties en 'Gyosei'/Waka poëzie, om de gedachten te zuiveren. De Japanse 'Waka poëzie' of 'Gyosei' is een zeer oude vorm van dichtkunst en bestaat uit korte versen in een vaste vorm van 5-7-5-7-7 lettergrepen ( totaal 31 lettergrepen). In zijn handboek 'Usui Reiki Hikkei' heeft Usui als mentale voedsel 125 versen, de Meiji keizer toegeschreven Waka Poëzie, bijgevoegd. De bedoeling ermee was, om als voorbereiding voor de meditatie, Gyosei te zingen om de geest te reinigen en in de juiste stemming te geraken. Usui heeft ook zelf poëzie geschreven.
 
2.'Reiju' = een Boeddhistische zegening, die gebruikt wordt om de Reikienergie over te dragen.
 
3. Meditatieoefeningen voor zelfzuivering, spirituele groei en het versterken van je eigen Reikienergie .

In "Usui Reiki Ryoho Gakkai" worden de samenkomsten steeds ingeleid met het zingen/reciteren van de affirmaties en sluiten met de meditatieoefening "Hatsurei-ho". Tijdens het laatste gedeelte, gaan de aanwezige leraren rond en geven aan iedereen "Reiju".

Gyosei

(Een paar voorbeelden )
 
Hemel
 
De ruime hemel
 
strekt zich boven uit
 
zo helder en zo blauw.

Oh, zou ook onze ziel willen groeien
 
en zo open worden
 
Pijn-boom
 
Laat in een stormachtige wereld
 
ons mensenhart niet wankelen.
 
Blijf als de pijnboom

met zijn wortels

diep verankerd in de rots.


Doorbraak in de Reikiwereld` 1
 
Het jaar1999 werd een mijlpaal in de Reikigeschiedenis. Toen werd in Vancouver (Canada) een workshop over "Traditional Usui Reiki Ryoho Techniques" gehouden. Lesgever was de Japanse Reiki Master Hiroshi Doi. Mr Doi is lid van de vereniging "Usui Reiki Ryoho Gakkai".

Mr Doi heeft in Kyoto zijn eigen Reikischool, de "Gendai School " opgericht waar hij het beste uit de Traditionele Japanse Reiki en de Westerse Reiki heeft samengesteld. Hij noemt zijn methode "Gendai Reiki Ho" ( "Hedendaagse Reiki Methode"). Deze methode isgebaseerd op de traditionele Reiki, zoals deze in de “Usui Reiki Ryoho Gakkai” wordt toegepast, maar mr.Doi heeft daarbij een poging gedaan om Reiki, met het behoud van de ware essentie in Usui’s oorspronkelijk onderwijs, te moderniseren en aan onze tijd aan te passen. Hij heeft ook bepaalde technieken en oefeningen uit andere healingmodaliteiten, die hij goed zag werken, aan zijn Gendai methode togevoegd.

Mr.Doi is de eerste Japanse Reiki Master, die ooit in het Westen een Reikicursus heeft gegeven! Initiatiefnemer en medeorganisator van deze cursus was Andrew Bowling (VK).

Doorbraak in de Reikiwereld 2.
 
In september 2000 hebben de Reiki Masters Andrew Bowling en Chris Marsh (VK) in Deinze, (België), een cursus over de "Traditionele Usui Reiki Ryoho Technieken" en "de Connectie met Reiki en het Boeddhisme"gehouden. In het najaar 2001 waren bovengenoemde Masters terug in Gent en Deinze om aanvullende workshops over "Usui Teate" de spirituele achtergrond van Mikao Usui's oorspronkelijke healingmethode te geven .

Chris Marsh is een buitengewoon persoon. Hij is niet alleen een Reiki Master maar tevens een vooraanstaande musicus. Hij is sedert 30 jaar een volgeling van het Tendaï Boeddhisme en universitair docent in oosterse godsdiensten. Hij heeft in de Japanse krijgskunst 'Iaido' (de kunst van zwaarden trekken) het hoogste niveau 'Shihan"(Master) bereikt. Zijn studies in de Krijgskunst in Japan gaf hem de toegang tot oude Boeddhistische kloosterarchieven. Daar vond hij ondermeer informatie die een rechtstreeks verband had met Reiki.
 
In juni 2000 werd Chris door Japanse vrienden aan een oude Boeddhistische non voorgesteld. Ze noemde Mariko Suzuki en was toen 105 jaar oud. Suzuki-san was 1915 - 1920 een studente van Mikao Usui en is tevens een nicht van diens vrouw, Sadako Suzuki.

Ze liet Chris weten dat zij en andere Usui volgelingen niet gelukkig zijn met het, in hun ogen vaak respectloze, manier waarmee men met Reiki in het Westen en in Japan omgaat. Ze wenst dat de waarheid over Usui's oorspronkelijke onderwijs aan het licht komt en wil om die reden Chris Marsh en Andrew Bowling onderwijzen en haar volledige kennis doorgeven . Maar onder één enkele voorwaarde - dat ze op hun beurt alles onveranderd zullen doorgeven.

Ondanks haar hoge leeftijd blijkt Suzuki-san met de moderne technologie vertrouwd te zijn en maakt dikwijls gebruik van E-mail en telefoon. Ze telefoneert regelmatig

abortion pill

drug naar Chris, die vlot Japans spreekt. Chris werdt in juni 2001 dringend naar Japan geroepen en maakte er de grootste verrassing van zijn leven mee. Hij werd ontvangen door Suzuki-san en nog 11 oud studenten van Mikao Usui! Hun leeftijd was tussen 96 - 111 jaar! Ze hadden allemaal de Shinpiden (Master) opleiding voltooid. De groep bestond uit een aantal Boeddhistmonniken en nonnen, Shintovolgelingen en een landbouwer. Ze hebben hem duidelijk gemaakt waarover Usui's oorspronkelijk onderwijs werkelijk handelde en toonde hem een aantal persoonlijke documenten van Usui, zijn dagboeken, notities en de leefregels - alles in Usui's eigen handschrift. Deze documenten bewaren ze als "de Heilige Schrift" als het ware. Ze mogen niet gefotografeerd noch gefotokopieerd worden. Chris kreeg echter de toestemming om de documenten met de hand te kopiëren.

Bron: Ann Fredholm. (http://users.pandora.be/annreiki)